زنبورها «هالند» را ربودند وقتی هوفنهایم برای ۳ هزار یورو کمتر چانه زد

زنبورها «هالند» را ربودند وقتی هوفنهایم برای ۳ هزار یورو کمتر چانه زد

یکشنبه ۳۰ شهریور - ورزشی

تهران- ایرنا- ستاره تازه‌وارد باشگاه دورتموند در سال ۲۰۱۶ مقطعی را به طور آزمایشی در هوفنهایم سپری کرد اما به دلیل ساختار دستمزدی سختگیرانه موجود در این باشگاه برای بازیکنان تیم جوانان، عقد قرارداد با وی محقق نشد.