ساختمان کلینیک سینا دارای تخلفات متعددی از جنس ماده ۱۰۰ است

ساختمان کلینیک سینا دارای تخلفات متعددی از جنس ماده ۱۰۰ است

پنج شنبه ۰۶ آذر - سیاست

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، تغییراتی که در راهرو ها، پارکینگ و پشت بام کلینیک سینا ایجاد شده، خطر آفرینی ساختمان را افزایش داده و در نهایت شهردار منطقه یک مسئولیت مدیریت میدانی و ارائه گزارش را بر عهده گرفت.