ساخت سه بندر تفریحی و گردشگری تا ۱۴۰۰

ساخت سه بندر تفریحی و گردشگری تا ۱۴۰۰

دوشنبه ۰۵ اسفند - اقتصادی

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان سازمان بنادر و دریانوردی از ساخت و راه اندازی سه بندر تفریحی و گردشگری در کشور با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خبر داد.