سازه‌های آبی شوشتر از شاهکارهای فنی مهندسی اعصار کهن است

سازه‌های آبی شوشتر از شاهکارهای فنی مهندسی اعصار کهن است

شنبه ۰۴ بهمن - فرهنگی

تهران – ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ،در توئیتی، سازه‌های آبی شوشتر را از بی نظیرترین نمونه‌های استفاده از آب در دوران کهن دانست و نوشت: این مجموعه از شاهکارهای فنی مهندسی اعصار کهن است.