سامانه‌ بازرسی زیرخودروها برای جلوگیری از قاچاق کالا

سامانه‌ بازرسی زیرخودروها برای جلوگیری از قاچاق کالا

سه شنبه ۱۷ تیر - اجتماعی

گروهی از محققان یک شرکت فناور سامانه‌ای برای بازرسی زیر خودروها عرضه کردند که قادر است با دقت بالا اقدام به بررسی زیر خودروها برای جلوگیری از قاچاق کالا کند، ضمن آنکه می‌تواند وزن واقعی خودروها را به کاربران هشدار دهد.