سبک‎های غیرمجاز، چالش اصلی فدراسیون ورزش‎های رزمی

سبک‎های غیرمجاز، چالش اصلی فدراسیون ورزش‎های رزمی

چهارشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ - ورزشی

سرپرست فدراسیون ورزش‌های رزمی گفت: سبک‌های غیرمجاز چالش اصلی فدراسیون هستند.