ستاد پیگیری جهش تولید برای تحقق شعار سال در سنندج تشکیل می شود

ستاد پیگیری جهش تولید برای تحقق شعار سال در سنندج تشکیل می شود

پنج شنبه ۰۶ آذر - اقتصادی

فرماندار سنندج با اشاره به نامگذاری پیاپی سال‌های اخیر توسط رهبری با عناوین اقتصادی و تولیدی اعلام کرد که کارگروهی برای شناسایی و رفع موانع جهش تولید در فرمانداری سنندج ایجاد شده است.