سرآمدان علمی از ۳۰ دانشگاه کشور انتخاب شدند

سرآمدان علمی از ۳۰ دانشگاه کشور انتخاب شدند

پنج شنبه ۱۴ فروردین - علمی

در چهارمین دوره انتخاب سرآمدان علمی، بیش از ۷۰ سرآمد علمی توسط فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۳۰ دانشگاه کشور انتخاب شدند.