سرخوردگی پایگاه رای اصلاح طلبان چگونه پایان می یابد؟

سرخوردگی پایگاه رای اصلاح طلبان چگونه پایان می یابد؟

چهارشنبه ۰۷ آبان - سیاست

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه نیروهای دسته اول و کارآمد اصلاح طلب به حاشیه رانده شده اند، گفت: اگر چهره هایی مثل سیدمحمد خاتمی، محمدرضا خاتمی یا مصطفی معین مجال حضور در انتخابات را پیدا کنند، در پایگاه رای اصلاحات به سرعت انرژی ایجاد می شود.