سرلشکر موسوی: نیروی زمینی ارتش کاملا متحول شده است

سرلشکر موسوی: نیروی زمینی ارتش کاملا متحول شده است

شنبه ۱۵ آذر - سیاست

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه نیروی زمینی ارتش نیرویی کاملا متحول شده است، اظهار کرد: موفقیت های به دست آمده ثمره روی پای خود ایستادن است و ثابت می کند در داخل کشور همه چیز داریم و با تلاش و توکل به خدای بزرگ می توانیم نیازمندی های خود را تامین کنیم.