سرنوشت مبهم عرضه دومین صندوق دولتی

سرنوشت مبهم عرضه دومین صندوق دولتی

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

درحالی که وعده عرضه دومین ETF دولت (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله) در اواخر تیرماه از سوی مسئولان داده شد، اما آخرین اخبار از تکذیب آغاز پذیره‌نویسی این صندوق حکایت دارد.