سروآباد کردستان شهرستانی بدون پیشخوان مطبوعات

سروآباد کردستان شهرستانی بدون پیشخوان مطبوعات

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

سنندج- ایرنا- آخرین باری که روزنامه و نشریات در پیشخوان مطبوعات سروآباد دیده شد، حدود ۱۰ سال پیش بود و از آن پس، شهروندان از دسترسی و خواندن روزنامه، مجلات و نشریات بی‌نصیب ماندند.