سرپرست دبیری فدراسیون جانبازان منصوب شد

سرپرست دبیری فدراسیون جانبازان منصوب شد

چهارشنبه ۱۴ خرداد - ورزشی

تهران- ایرنا- رییس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین در حکمی سرپرست دبیرکلی این فدراسیون را منصوب کرد.