سفرهای دریایی را شروع کنید!

سفرهای دریایی را شروع کنید!

شنبه ۰۴ بهمن - اقتصادی

سازمان جهانی گردشگری و سازمان بین‌المللی دریانوردی در بیانیه‌ای مشترک، خواستار برقراری دوباره سفرهای دریایی شدند.