سفیر ایران: در شرایط همه گیری کرونا در کنار مردم هند هستیم

سفیر ایران: در شرایط همه گیری کرونا در کنار مردم هند هستیم

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

سفیر کشورمان در دهلی تاکید کرد که ایران در شرایط شیوع بیماری کووید-١٩ در کنار مردم هند ایستاده است.