سفیر ایران در مسکو: امیدواریم نتایج انتخابات موجب خیر و برکت برای کشور باشد

سفیر ایران در مسکو: امیدواریم نتایج انتخابات موجب خیر و برکت برای کشور باشد

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

سفیر ایران در مسکو از مشارکت ایرانیان مقیم روسیه در انتخابات تقدیر کرد.