سلاح مرگبار، غیرمتعارف و شرم‌آور شیمیایی

سلاح مرگبار، غیرمتعارف و شرم‌آور شیمیایی

دوشنبه ۲۳ تیر - فرهنگی

صدام بارها با نقض قوانین بین‌المللی از جمله پروتکل ۱۹۲۵ ژنو که در آن کاربرد گازهای خفه‌کننده سمی یا سایر گازها و نیز شیوه‌های جنگ میکروبی منع شده است چهره زشت و شرم آور خود را برای دنیا به نمایش گذاشت. اما سکوت پر معنایی در جهان نمایان بود. چرا که خودشان تأمین‌کننده سلاح‌های صدام بودند.