سلطان‌ مسکن از ادعا تا تکذیب

سلطان‌ مسکن از ادعا تا تکذیب

یکشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۲:۰۰ - اقتصادی

ادعای وجود سلطان‌های مسکن در تهران از سوی یک نماینده مجلس، واکنش‌هایی را به همراه داشت. در این رابطه وزیر راه و شهرسازی گفت: از کسی که این آمار و اطلاعات را می‌دهد باید سوال شود منبع اطلاعاتش کجاست. رییس اتحادیه املاک اما وجود مافیا و سلطان در بازار مسکن را به کلی رد کرد.