سلیمانی: ایثار و شهادت رمز اصلی حفظ و پاسداری از اسلام است

سلیمانی: ایثار و شهادت رمز اصلی حفظ و پاسداری از اسلام است

جمعه ۰۱ مرداد - اقتصادی

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: جایگاه مشاورین وزرا در امور ایثارگران در ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بسیار مهم و حیاتی و فارغ از مسائل سیاسی و اداری است.