سلیمی: مبارزه با رژیم صهیونیستی به معنای مبارزه با قتل و خونریزی است

سلیمی: مبارزه با رژیم صهیونیستی به معنای مبارزه با قتل و خونریزی است

پنج شنبه ۱۵ خرداد - سیاست

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رژیم صهونیستی را رژیمی خونخوار و آدمکش عنوان کرد و گفت: مقابله با این رژیم مقابله با قتل،خونریزی،تجاوز و کشتار است.