سهمیه استخدام پیمانی در دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد

سهمیه استخدام پیمانی در دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

دانشگاه صنعتی شریف سهمیه استخدام پیمانی خود در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.