سهم دستگاه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده مطابق با سال ٩٩ است

سهم دستگاه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده مطابق با سال ٩٩ است

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند سهم هر یک از دستگاه‌های ذی‌نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون سال ۱۳۹۹ است.