سه اثر جهانی زیر ذره‌بین کودکان

سه اثر جهانی زیر ذره‌بین کودکان

پنج شنبه ۱۴ فروردین - فرهنگی

یک مستندساز، در فراخوانی از کودکان در سه گروه سنی مختلف خواست تا با نقاشیِ سه اثر جهانی، در مسابقه‌ای با این مضمون شرکت کنند.