سوداگری و خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی نیازمند نظارت بیشتری است

سوداگری و خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی نیازمند نظارت بیشتری است

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

نماینده ولی فقیه در کردستان اعلام کرد که باید از سوداگری و خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی جلوگیری کرد تا بهره‌بردار واقعی از امکانات استفاده و سود ببرد.