سود آرامکو ۷۳ درصد سقوط کرد

سود آرامکو ۷۳ درصد سقوط کرد

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

شرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی در نتیجه افت تقاضا و سقوط قیمتها تحت تاثیر بحران ویروس کرونا، با افت ۷۳ درصدی سود خود در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ مواجه شد.