سود شرکت‌های بورسی قابل پیش‌بینی می‌شود

سود شرکت‌های بورسی قابل پیش‌بینی می‌شود

سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۰۴:۵۰ - اقتصادی

معاون سازمان بورس با اشاره به انتشار گزارش تفسیری مدیریت ناشران بورسی، گفت: در گزارش تفسیری مدیریت می‌توان با ضرب و تقسیم ساده به پیش‌بینی سود هم دست پیدا کرد. در این گزارش برای پیش‌بینی وضعیت شرکت به یک عدد اکتفا نمی‌شود بلکه دامنه‌ای از اعداد برای سود شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد.