سومین جلسه دادگاه «امان کی» و چهار متهم اقتصادی دیگر آغاز شد

سومین جلسه دادگاه «امان کی» و چهار متهم اقتصادی دیگر آغاز شد

یکشنبه ۳۰ شهریور - سیاست

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده “داریوش امان کی ” و ۴ متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی صبح امروز(شنبه) ۲۶ بهمن ماه در شعبه سوم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.