سونامی تغییر و تحول در گلدن گلوب

سونامی تغییر و تحول در گلدن گلوب

سه شنبه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- نهاد برگزارکننده جایزه «گلدن گلوب» در پاسخ به انتقادات از تبعیض نژادی و زد و بندهای پشت پرده، فهرستی از اصلاحات پیشنهادی ارائه داد.