سیاستگذاران جشنواره هنرهای تجسمی جوانان انتخاب شدند

سیاستگذاران جشنواره هنرهای تجسمی جوانان انتخاب شدند

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با انتخاب دبیر و تشکیل شورای سیاستگذاری آغاز به کار کرد.