سیاست‌گذاری بانک مرکزی چه تغییری خواهد کرد؟

سیاست‌گذاری بانک مرکزی چه تغییری خواهد کرد؟

پنج شنبه ۱۵ خرداد - اقتصادی

با اعلام آمادگی بانک مرکزی در اجرای هدف‌گذاری تورم، کارشناسان معتقدند که با اجرای این سیاست تغییراتی در روند سیاست‌گذاری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد که مهم‌ترین آن اعلام مقاصد سیاستگذاران به مردم و اعمال پاسخگویی و انضباط بر بانک مرکزی است.