شامپانزه‌ها هم تا آخر عمر از یتیم بودن رنج می‌کشند!

شامپانزه‌ها هم تا آخر عمر از یتیم بودن رنج می‌کشند!

شنبه ۱۵ آذر - علمی

یک مطالعه روی شامپانزه‌ها نشان می‌دهد آنها نیز مانند ما انسان‌ها اگر قبل از رسیدن به سن بزرگسالی یتیم شوند، تا آخر عمر از آن رنج می‌برند.