شرط صدور چک ضمانت در قانون جدید 

شرط صدور چک ضمانت در قانون جدید 

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

معاون اداره پرداخت‌ بانک مرکزی اعلام کرد که اگر قرار باشد چکی طبق قانون جدید به عنوان ضمانت صادر شود، باید تاریخ و مشخصات صادرکننده و گیرنده روی آن درج شود.