شرکت‌هایی در بازار پایه هستند که نباید باشند!

شرکت‌هایی در بازار پایه هستند که نباید باشند!

یکشنبه ۲۷ بهمن - اقتصادی

یک پیشکسوت بازار سرمایه ضمن بررسی شرکت‌های حاضر در بازار پایه اظهار کرد: شرکت‌هایی در این بازار قرار دارند که نباید باشند و باید به جایگاه خود در بازار سرمایه بازگردند.