شرکت ایران در نمایشگاه گردشگری اسپانیا

شرکت ایران در نمایشگاه گردشگری اسپانیا

جمعه ۰۱ مرداد - اقتصادی

ایران در چهل و دومین دوره نمایشگاه فیتور که ژانویه ۲۰۲۲ در اسپانیا برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.