شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در مسابقه کتابخوانی شهید مطهری

شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در مسابقه کتابخوانی شهید مطهری

چهارشنبه ۲۰ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- دبیر کمیته مسابقات کتابخوانی بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری گفت: بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر در اولین مرحله از «پویش کتابخوانی کرونا؛ فرصتی برای مطالعه» با محوریت آثار استاد شهید مطهری شرکت کردند.