شریعتمداری برنامه های انتخاباتی خود را به اصلاح طلبان اعلام کرد

شریعتمداری برنامه های انتخاباتی خود را به اصلاح طلبان اعلام کرد

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: دولت من دولت حل منازعه است، اگر من بر سر کار بیایم هدفم ایجاد وفاق است، دولت گفتمان مشترک بین گروه‌های ذینفع است.