شمارش آرای ملت – همدان

شمارش آرای ملت – همدان

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

پس از اتمام ساعت قانونی سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا، شعب اخذ رای کار شمارش آرا را شروع کردند.