شناسایی باکتری‌هایی در سواحل دریای خزر با توانایی از بین بردن برخی ترکیبات سمی

شناسایی باکتری‌هایی در سواحل دریای خزر با توانایی از بین بردن برخی ترکیبات سمی

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

پژوهشگران با انجام مطالعه‌ای باکتری‌هایی با قابلیت «زیست‌پالایی» و از بین بردن برخی ترکیبات سمی، شناسایی کردند.