شناسایی پیکر بسیجی شهید “ناصر صدقی”

شناسایی پیکر بسیجی شهید “ناصر صدقی”

شنبه ۲۷ دی - فرهنگی

پیکر مطهر شهید ناصر صقی از شهدای دوران دفاع مقدس، پس از ۳۸ سال با تلاش گروه‌های تفحص شهدا کشف و شناسایی شد.