شهردار زاهدان: همکاری مردم در توسعه فضای سبز لازم و ضروریست

شهردار زاهدان: همکاری مردم در توسعه فضای سبز لازم و ضروریست

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اجتماعی

شهردار زاهدان به توسعه فضای سبز در شمال شهر زاهدان تاکید کرد و گفت: همکاری مردم به عنوان عامل اصلی توسعه فضای سبز شرط لازم و ضروریست لیکن شهرداری های مناطق هم با برنامه‌ریزی در این زمینه نسبت به کاشت و توسعه فضای سبز اقدام نمایند.