“شهرپی” در هفت‌هزار تاکسی پایتخت

“شهرپی” در هفت‌هزار تاکسی پایتخت

یکشنبه ۰۵ بهمن - اجتماعی

معاون سرویس‌های شهروندی سازمان فاوای شهرداری تهران در حاشیه اولین روز برگزاری نمایشگاه تراکنش به معرفی و تشریح کاربردهای «شهرپی» پرداخت و هفت‌هزار تاکسی را مجهز به امکانات این سامانه عنوان کرد.