شهیدی میراثبان گنجینه هنر ایران بود

شهیدی میراثبان گنجینه هنر ایران بود

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت عبدالوهاب شهیدی ـ استاد پیشکسوت آواز و موسیقی اصیل ایران ـ را تسلیت گفت.