شهیدی که روزه‌اش را با خون افطار کرد

شهیدی که روزه‌اش را با خون افطار کرد

پنج شنبه ۱۵ خرداد - فرهنگی

مدتی از حضورش در جبهه ها می گذشت که به فرماندهی گردان مسلم بن عقیل(س) در لشگر ۲۷ محمد رسول الله(ص) منصوب شد. او در نقش یک فرمانده دلیر و شجاع ماه‌های متوالی با کمترین امکانات به جنگ با متجاوزان پرداخت تا سرانجام در رمضان سال ۱۳۶۱ روزه خود را با خون افطار کرد و مورد پذیرش حضرت حق قرار گرفت.