«شوفر» ایرانی در بروکسل

«شوفر» ایرانی در بروکسل

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم کوتاه «شوفر» به کارگردانی رضا نجاتی به بیست وچهارمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «بروکسل» بلژیک راه یافت.