شکایت مبتکر ایموجی‌های تنوع نژادی از کپی کاری اپل

شکایت مبتکر ایموجی‌های تنوع نژادی از کپی کاری اپل

سه شنبه ۲۹ مهر - اقتصادی

شرکت اپل بابت کپی کردن ایده تنوع نژادی در دنیای ایموجی‌ها یا صورتکهایی که برای بیان احساسات در ارتباطات دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرند، با شکایت روبرو شد.