شکسته شدن رکورد ۵۰ ساله مصرف آب در تهران

شکسته شدن رکورد ۵۰ ساله مصرف آب در تهران

پنج شنبه ۱۴ فروردین - اقتصادی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در پی شیوع ویروس کرونا مصرف آب در تهران بسیار افزایش یافت و میزان آب مصرفی در تهران رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که همین موضوع نگرانیهایی را برای تامین آب در تابستان ایجاد کرده است.