صادرات نفت عربستان افزایش یافت

صادرات نفت عربستان افزایش یافت

شنبه ۱۵ آذر - اقتصادی

بنا بر آمار رسمی، صادرات نفت خام عربستان سعودی در اوت برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و به ۵.۹۷ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۵.۷۳ میلیون بشکه در روز در ژوییه رسید.