صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های کمال تبریزی و محمدرضا شریفی‌نیا

صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های کمال تبریزی و محمدرضا شریفی‌نیا

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت کرد.