صعود سنگنوردان نوجوان ایران به فینال مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا

صعود سنگنوردان نوجوان ایران به فینال مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا

جمعه 13 دسامبر ساعت 07:07 - ورزشی

سنگنوردان نوجوان ایران موفق شدند بعد از رقابت با حریفانشان به فینال ماده لید و بولدر مسابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا برسند.