صعود هر سه تکواندوکار ایران به یک هشتم نهایی یونیورسیاد ۲۰۱۹

صعود هر سه تکواندوکار ایران به یک هشتم نهایی یونیورسیاد ۲۰۱۹

پنج شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۰:۵۳ - ورزشی

هر سه تکواندوکار ایران به یک هشتم نهایی یونیورسیاد ۲۰۱۹ صعود کردند.